Psalm 146

Herren vår hjälpare

Halleluja!
    Lova Herren, min själ!
Jag vill lova Herren så länge jag lever,
jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till.
Lita inte på furstar,
    inte på människor som ej kan frälsa.
När deras ande lämnar dem,
    vänder de åter till stoft.
Den dagen går deras planer om intet.

Salig är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare.
Han sätter sitt hopp till Herren, sin Gud,
till honom som har gjort himmel och jord
och hav och allt som finns i dem,
    till honom som är trofast för evigt,
som skaffar rätt åt de förtryckta
    och ger bröd åt de hungriga.

Herren befriar de fångna,
Herren öppnar de blindas ögon,
    Herren reser upp de nerböjda,
Herren älskar de rättfärdiga,
Herren bevarar främlingar
    och styrker faderlösa och änkor,
men de ogudaktigas väg gör han krokig.

10 Herren är konung i evighet,
    din Gud, Sion, från släkte till släkte.
Halleluja!