Herrens storhet och godhet

145 [a][b]En lovsång av David.

Jag vill upphöja dig,
        min Gud och kung,
    och lova ditt namn
        för alltid och för evigt.
Jag vill lova dig varje dag
    och prisa ditt namn
        för alltid och för evigt.

[c]Stor är Herren och högt prisad,
    hans storhet är ofattbar.
[d]Släkte efter släkte prisar dina verk
    och förkunnar dina väldiga
        gärningar.
[e]Ditt majestäts härlighet och ära
    och dina underbara verk
        vill jag begrunda.
Dina väldiga gärningars makt
        ska man tala om,
    och din storhet ska jag förkunna.
Man ska ropa ut ryktet
        om din stora godhet
    och jubla över din rättfärdighet.

[f]Herren är nådig och barmhärtig,
    sen till vrede och stor i nåd.
Herren är god mot alla
    och förbarmar sig
        över alla sina verk.
10 Herre, alla dina verk ska tacka dig
    och dina trogna ska lova dig.
11 De ska tala om ditt rikes ära
    och förkunna din makt,
12 så att människors barn lär känna
    dina mäktiga gärningar
        och ditt rikes ära och härlighet.
13a Ditt rike är ett rike för alla evigheter,
    ditt välde består från släkte till släkte.

13b Herren är trofast i allt han säger
    och kärleksfull i allt han gör.[g]
14 Herren stöder alla som vacklar
    och reser upp alla nerböjda.
15 [h]Allas ögon hoppas på dig,
    och du ger dem deras mat
        i rätt tid.
16 [i]Du öppnar din hand
    och mättar allt levande med nåd.

17 Herren är rättfärdig
        i alla sina vägar
    och nådig i allt han gör.
18 [j]Herren är nära
    alla som ropar till honom,
        alla som ropar till honom
            i sanning.
19 [k]Han gör vad de gudfruktiga begär,
    han hör deras rop och frälser dem.
20 Herren bevarar
        alla som älskar honom,
    men alla gudlösa ska han förgöra.
21 Min mun ska förkunna Herrens lov,
    och allt som lever
        ska lova hans heliga namn
            för alltid och för evigt.

Footnotes

 1. Ps 145 Användes enligt Mishna ofta som enskild morgonbön, gärna tillsammans med Ps 146-150. Psalmen är alfabetisk: verserna börjar med det hebreiska alfabetets 22 bokstäver i följd.
 2. 145:1 Ps 34:2, 146:2.
 3. 145:3 Job 5:9, Ps 48:2, 86:10, 135:5, 147:5.
 4. 145:4 5 Mos 4:10, Ps 22:31f, Jes 38:19.
 5. 145:5 Ps 119:27, 143:5.
 6. 145:8 2 Mos 34:6f, 4 Mos 14:18, Ps 86:5, 15, 103:8, Joel 2:13, Jona 4:2.
 7. 145:13b Denna vers ("Nun") saknas i de flesta hebreiska handskrifter, men har påträffats i Dödahavsrullarna och i de gamla grekiska, latinska och syriska översättningarna.
 8. 145:15 Ps 36:7, 104:27, 136:25.
 9. 145:16 Ps 104:28, Apg 14:17.
 10. 145:18 Ps 34:18f, 91:15, 119:151, Joh 4:24.
 11. 145:19 Ps 21:3, 37:4, Ords 10:24, 15:29, 145:21 Ps 71:8, 148:7f, 150:6.

Bible Gateway Sponsors