Add parallel Print Page Options

Lova Herren, allt skapat

145 En lovsång av David.

Jag vill upphöja dig, min Gud och kung,
    och för evigt prisa ditt namn.
Jag vill prisa dig varje dag,
    för evigt lovsjunga ditt namn.

Stor är Herren och högt prisad!
    Hans storhet är outgrundlig.
I alla tider ska människor hylla dina verk
    och berätta om dina mäktiga gärningar.
Din härliga prakt, dina underbara verk och ditt majestät
    vill jag begrunda.
De talar om dina fruktansvärda gärningars makt,
    och jag vill förkunna din storhet.
De ska hylla minnet av din stora godhet
    och jubla över din rättfärdighet.
Herren är nådig och barmhärtig,
    sen till vrede, rik på nåd.

Herren är god mot alla,
    han är barmhärtig mot alla som han har skapat.
10 Alla dina verk prisar dig, Herre,
    och dina fromma lovprisar dig.
11 De talar om ditt rikes härlighet
    och förkunnar din makt,
12 för att alla människor ska lära känna din makt,
    ditt rikes ära och härlighet.
13 Ditt rike består för evigt
    och ditt välde från generation till generation.

Herren är trofast i allt han säger,
    nådig i allt han gör.[a]
14 Herren uppehåller alla som håller på att falla
    och reser upp dem som är nertyngda.
15 Allas ögon är riktade mot dig,
    och du ger dem mat i rätt tid.
16 Du öppnar din hand
    och mättar allt levande som hungrar.

17 Herren är rättfärdig i allt han gör,
    nådig mot allt han skapat.
18 Herren är nära alla som ropar,
    som ärligt ropar till honom.
19 Han gör vad de som fruktar honom begär.
    Han hör deras rop och räddar dem.
20 Herren skyddar alla dem som älskar honom,
    men alla onda förgör han.

21 Jag vill lova Herren,
    och allt som lever ska prisa hans heliga namn,
        nu och för evigt.

Footnotes

  1. 145:13 Den senare hälften av versen saknas i grundtexten men finns bland Dödahavsrullarna, i Septuaginta m.fl. och har här översatts från dessa. Eftersom psalmen är alfabetisk kan man utgå ifrån att denna senare del bör finnas med, för att inte en bokstav (hebr. nun) skulle fattas.