Add parallel Print Page Options

Glädje över Guds omsorg

144 Av David.

Lovad vare Herren, min klippa,
    han som lär mina händer att kriga
    och mina fingrar att strida,
han som är nådig mot mig,
    min klippa, min borg,
min befriare och min sköld.
    Hos honom söker jag tillflykt.
Han har lagt mitt folk under mig.

Herre, vad är en människa, att du bryr dig om henne,
    ett människobarn för din omtanke?
Människan är som en vindfläkt,
    hennes liv som en flyende skugga.

Herre, dra undan himlen och stig ner!
    Rör vid bergen, så att de ryker.
Släpp loss blixtarna och skingra dem,
    skjut iväg pilarna och driv bort dem.
Sträck ner dina händer från höjden,
    rädda mig, befria mig ur de djupa vattnen,
    ur främlingarnas våld.
Deras mun är full av lögn
    och deras högra hand av bedrägeri.

För dig, Gud, vill jag sjunga en ny sång
    och spela på en tiosträngad harpa,
10 för du räddar kungarna från nederlaget
    och befriar din tjänare David från det onda svärdet.

11 Rädda mig! Befria mig från främlingarnas våld!
    De, vars munnar är fulla av lögner
och vilkas högra hand är redo till bedrägeri.

12 Våra unga söner blir som välväxta plantor,
    våra döttrar som pelare, uthuggna för palats.
13 Våra lador blir fyllda till brädden
    av livets förnödenheter av alla slag.
Ute på våra marker får fåren tusentals,
    ja, tiotusentals med lamm,
14 och oxarna är tungt lastade med spannmål.
    I muren finns inte längre någon rämna,
ingen fördrivs,
    på våra gator finns inte längre någon som klagar.

15 Lyckligt är det folk som har det så.
    Ja, lyckligt är det folk vars Gud är Herren!