Bön om räddning från undergång

143 [a]En psalm av David.

Herre, hör min bön,
        lyssna till mitt rop om nåd!
    Svara mig i din trofasthet,
        i din rättfärdighet.
[b]Gå inte till doms med din tjänare,
    för ingen levande är rättfärdig
        inför dig.

[c]Fienden jagar min själ,
        han trampar mitt liv till marken,
    han lägger mig i mörker
        likt dem som länge varit döda.
[d]Min ande mattas i mig,
    mitt hjärta stelnar i mitt bröst.
[e]Jag minns dagar som gått,
    jag begrundar alla dina gärningar
        och tänker på dina händers verk.
[f]Jag sträcker mina händer mot dig,
    min själ är som törstig jord
        inför dig. Sela

[g]Herre, skynda att svara mig,
        min ande förgås!
    Dölj inte ditt ansikte för mig,
        då blir jag som de
            som går ner i graven.
[h]Låt mig möta din nåd på morgonen,
        för jag litar på dig.
    Visa mig den väg jag ska gå,
        för jag lyfter min själ till dig.
Rädda mig från mina fiender,
        Herre,
    hos dig söker jag skydd.
10 [i]Lär mig att göra din vilja,
        för du är min Gud.
    Låt din gode Ande leda mig[j]
        på jämn mark.
11 Herre, ge mig liv
        för ditt namns skull,
    rädda min själ ur nöden
        i din rättfärdighet.
12 [k]Förinta mina fiender i din nåd,
    förgör alla som plågar min själ,
        för jag är din tjänare.

Footnotes

 1. 143:1 Ps 4:2, 140:7.
 2. 143:2 Job 9:2f, 15:14, Ps 130:3, Rom 3:23, Gal 2:16.
 3. 143:3 Ps 44:26, 88:4f, Klag 3:6.
 4. 143:4 Ps 77:4.
 5. 143:5 Ps 77:6, 12, 119:97.
 6. 143:6 Ps 42:3, 63:2, 88:10.
 7. 143:7 Ps 28:1, 88:5.
 8. 143:8 Ps 25:4f, 86:11.
 9. 143:10 Neh 9:20, Ps 27:11, 119:12.
 10. 143:10 Låt din gode Ande leda mig   Annan översättning: "Din Ande är god. Du ska leda mig".
 11. 143:12 Ps 116:16.