Psalm 14

De gudlösas dårskap

För sångmästaren, av David.

Dårarna säger i sitt hjärta:
    "Det finns ingen Gud."
Onda och avskyvärda är deras gärningar,
det finns ingen som gör det goda.
Herren blickar ner från himlen
    på människors barn
för att se om det finns någon förståndig,
någon som söker Gud.
Men alla har avfallit,
    alla är fördärvade.
Ingen finns som gör det goda,
    inte en enda.

Förstår de ingenting,
    alla dessa ogärningsmän,
de som äter mitt folk som om de åt bröd
och som inte åkallar Herren.
Där grips de av förfäran,
    ty Gud är hos de rättfärdigas släkte.
Den betrycktes råd hånar ni,
    ty Herren är hans tillflykt.

O, att det från Sion kom frälsning för Israel!
När Herren gör slut på sitt folks fångenskap,
då skall Jakob jubla, Israel glädja sig.