Herren känner mig

139 [a]För körledaren. En psalm av David.

Herre, du rannsakar mig
    och känner mig.
[b]Om jag sitter eller står vet du det,
    du förstår mina tankar fjärran ifrån.
[c]Om jag går eller ligger ser du det,
    med alla mina vägar
        är du förtrogen.
Innan ordet är på min tunga
    vet du, Herre, allt om det.
Du omsluter mig på alla sidor
    och håller mig i din hand.
Den kunskapen är för underbar
        för mig,
    den är så hög att jag inte kan
        fatta den.

[d]Vart kan jag gå för din Ande,
    vart kan jag fly för ditt ansikte?
[e]Stiger jag upp till himlen
        är du där,
    bäddar jag åt mig i dödsriket
        är du där.
Tar jag morgonrodnadens vingar,
    gör jag mig en boning
        ytterst i havet,
10 ska också där din hand leda mig
    och din högra hand hålla mig.
11 Säger jag:
    "Låt mörker täcka mig
        och ljuset bli natt omkring mig",
12 [f]så är inte mörkret mörkt för dig.
    Natten lyser som dagen,
        mörkret är som ljuset.

13 [g]Du har skapat mina njurar[h],
    du vävde mig i moderlivet.
14 [i]Jag tackar dig för att
        jag är så underbart skapad.
    Underbara är dina verk,
        min själ vet det så väl[j].
15 Benen i min kropp
        var inte osynliga för dig
    när jag formades i det fördolda,
        när jag bildades i jordens djup.
16 [k]Dina ögon såg mig
        när jag bara var ett foster.
    Alla mina dagar blev skrivna
        i din bok,
    formade innan någon av dem
        hade kommit.

17 [l]Hur ofattbara[m] är inte dina tankar
        för mig, Gud,
    hur väldig är inte
        deras mångfald!
18 Räknar jag dem
        är de fler än sandkornen.
    När jag vaknar är jag kvar hos dig.

19 Gud, om du bara ville döda
        de gudlösa!
    Bort från mig, ni blodtörstiga!
20 De talar om dig med svek i sinnet,
    de har fört dina städer i fördärvet[n].
21 [o]Skulle jag inte hata dem
        som hatar dig, Herre,
    och avsky dem
        som gör uppror mot dig?
22 Jag hatar dem med starkaste hat,
    mina fiender har de blivit.

23 [p]Rannsaka mig, Gud,
        och känn mitt hjärta,
    pröva mig och känn mina tankar.
24 [q]Se om jag är på en olycksväg,
    och led mig på den eviga vägen.

Footnotes

 1. 139:1 Ps 17:3, 44:22, Jer 12:3.
 2. 139:2 Ps 94:11, Jer 17:10, 23:23f, Matt 9:4.
 3. 139:3 Job 34:21f, Hebr 4:13.
 4. 139:7 Jer 23:24.
 5. 139:8 Job 22:12, 23:8f, 26:6, Ords 15:11, Amos 9:2.
 6. 139:12 Jak 1:17.
 7. 139:13 Job 10:11, Ps 119:73, Jes 44:24.
 8. 139:13 njurar   Symbol för människans innersta.
 9. 139:14 Job 10:8f.
 10. 139:14 min själ vet det så väl   Annan översättning: "du känner min själ så väl".
 11. 139:16 Job 14:5, Ps 37:18.
 12. 139:17 Ps 40:6, 92:6, Jes 55:8f.
 13. 139:17 ofattbara   Annan översättning: "dyrbara".
 14. 139:20 fört dina städer i fördärvet   Andra handskrifter: "missbrukat ditt namn till lögn".
 15. 139:21 Ps 26:5, 31:7, 119:139.
 16. 139:23 Ps 26:2.
 17. 139:24 Ps 5:9, 16:11, Luk 19:10, Joh 10:28.