Tacksamhet för Herrens hjälp

138 [a]Av David.

Jag vill tacka dig av hela mitt hjärta,
    lovsjunga dig inför gudarna.
[b]Jag vill tillbe inför ditt heliga tempel
    och prisa ditt namn
        för din nåd och din sanning,
    för du har gjort ditt ord
        och ditt namn större än allt.
[c]När jag ropade svarade du mig,
    du gav mig frimodighet
        och kraft i min själ.

[d]Herre, jordens alla kungar
        ska tacka dig
    när de hör din muns ord.
[e]De ska sjunga om Herrens vägar,
    för Herrens härlighet är stor.
[f]Herren är upphöjd
        men ser till den ringe.
    Den högmodige känner han
        fjärran ifrån.

[g]När jag går genom nöd
        håller du mig vid liv,
    du sträcker ut din hand
        mot mina fienders vrede,
    din högra hand frälser mig.
[h]Herren ska fullborda sitt
        verk för mig.
    Herre, evig är din nåd.
        Överge inte[i] dina händers verk!