Evig är hans nåd

136 [a]Tacka Herren, för han är god,
    evig är hans nåd.
[b]Tacka gudarnas Gud,
    evig är hans nåd.
[c]Tacka herrarnas Herre,
    evig är hans nåd.

[d]Han ensam gör stora under,
    evig är hans nåd.
[e]Han gjorde himlen med förstånd,
    evig är hans nåd,
[f]han bredde ut jorden över vattnen,
    evig är hans nåd,
[g]och gjorde de stora ljusen,
    evig är hans nåd,
solen till att råda över dagen,
    evig är hans nåd,
månen och stjärnorna
        till att råda över natten,
    evig är hans nåd.

10 [h]Han slog de förstfödda i Egypten,
    evig är hans nåd,
11 [i]och förde Israel ut därifrån,
    evig är hans nåd,
12 [j]med stark hand och utsträckt arm,
    evig är hans nåd.

13 [k]Han delade Röda havet mitt itu,
    evig är hans nåd,
14 och förde Israel igenom det,
    evig är hans nåd,
15 men skingrade farao
        och hans här i Röda havet,
    evig är hans nåd.

16 Han förde sitt folk genom öknen,
    evig är hans nåd,
17 [l]han slog stora kungar,
    evig är hans nåd,
18 och dräpte mäktiga kungar,
    evig är hans nåd,
19 [m]Sichon, amoreernas kung,
    evig är hans nåd,
20 [n]och Og, Bashans kung,
    evig är hans nåd,
21 [o]och gav deras land som arvedel,
    evig är hans nåd,
22 som arvedel åt sin tjänare Israel,
    evig är hans nåd.

23 [p]Han tänkte på oss i vår förnedring,
    evig är hans nåd,
24 och ryckte oss
        ur våra fienders våld,
    evig är hans nåd.
25 [q]Han ger mat åt allt levande,
    evig är hans nåd.

26 Tacka himlens Gud,
    evig är hans nåd!