Lova Herren om natten

134 [a]En pilgrimssång.

Lova Herren,
    alla ni Herrens tjänare
        som står i Herrens hus om natten!
Lyft era händer mot helgedomen
    och lova Herren!
[b]Herren välsigne dig från Sion,
    han som har gjort
        himmel och jord.

Bible Gateway Sponsors