Psalm 134

Uppmaning att lova Herren

En vallfartssång.

Lova Herren,
    alla ni Herrens tjänare,
ni som står i Herrens hus om natten.
Lyft era händer mot helgedomen
    och lova Herren!
Herren välsigna dig från Sion,
han som har gjort himmel och jord.