Psalm 130

Ur djupaste nöd

En vallfartssång.

Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör min röst,
    låt dina öron lyssna till mina rop om nåd.
Om du, Herre, tillräknar missgärningar,
Herre, vem kan då bestå?
Men hos dig finns förlåtelse,
    för att man skall frukta dig.

Jag väntar på Herren,
    min själ väntar,
och jag hoppas på hans ord.
Min själ längtar efter Herren,
    mer än väktarna efter morgonen,
ja, mer än väktarna efter morgonen.

Hoppas på Herren, Israel,
    ty hos Herren finns nåd,
full lösepenning finns hos honom.
Det är han som skall friköpa Israel
    från alla dess missgärningar.