Add parallel Print Page Options

Ångerpsalm. Herren förlåter den som bekänner sin synd

130 En vallfartssång.

Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
    Herre, hör mitt rop,
    lyssna till mina böner.

Om du, Herre, håller räkning på synder,
    Herre, vem kan då bestå?
Men hos dig finns förlåtelse,
    och därför fruktar man dig.

Jag väntar på Herren,
    jag väntar och sätter mitt hopp till hans ord.
Jag väntar på Herren mer än väktarna på morgonen,
    ja, mer än väktarna på morgonen.

Israel, hoppas på Herren,
    för hos Herren finns nåd,
    hos honom finns full befrielse.
Han ska befria Israel från alla deras synder.