I djup ångest

13 För körledaren. En psalm av David.

(A) Hur länge, Herre?
        Ska du glömma mig för evigt?
    Hur länge ska du
        dölja ditt ansikte för mig?
(B) Hur länge ska jag ha oro i min själ
    och ångest i mitt hjärta
        dag efter dag?
    Hur länge ska min fiende
        triumfera över mig?

Se mig, svara mig,
        Herre min Gud!
    Ge mina ögon ljus
        så att jag inte somnar in i döden.
(C) Låt inte min fiende säga:
        "Jag besegrade honom!"
    eller mina ovänner jubla
        när jag vacklar.

(D) Men jag litar på din nåd,
    mitt hjärta jublar
        över din frälsning.
    Jag vill sjunga till Herren,
        för han är god mot mig.