Psalm 129

Sions fiender skall komma på skam

En vallfartssång.

Stor nöd har de vållat mig
    alltifrån min ungdom - så skall Israel säga -
stor nöd har de vållat mig
    alltifrån min ungdom.
Ändå blev de mig inte för starka.
På min rygg har plöjare plöjt
    och dragit långa fåror.
Men Herren är rättfärdig,
    han har huggit av de ogudaktigas band.

De skall komma på skam och vika tillbaka,
alla som hatar Sion.
De skall bli som gräs på taken,
    som vissnar innan det vuxit upp.
Ingen skördeman fyller sin hand med det,
ingen kärvbindare sin famn.
De som går förbi säger inte:
    " Herrens välsignelse må komma över er!
Vi välsignar er i Herrens namn."