Add parallel Print Page Options

128 En vallfartssång. Säll är envar som fruktar HERREN och vandrar på hans vägar.

Ja, av dina händers arbete får du njuta frukten; säll är du, och väl dig!

Lik ett fruktsamt vinträd varder din hustru, därinne i ditt hus, lika olivtelningar dina barn, omkring ditt bord.

Ty se, så varder den man välsignad, som fruktar HERREN.

HERREN välsigne dig från Sion; må du få se Jerusalems välgång i alla dina livsdagar,

och må du få se barn av dina barn. Frid över Israel!