Herrens välsignelse i hemmet

128 [a]En pilgrimssång.

Salig är var och en
    som vördar Herren
        och vandrar på hans vägar.
Du får njuta frukten
        av dina händers verk.
    Salig är du, det går dig väl!

Som en fruktsam vinstock
        är din hustru inne i ditt hus,
    som olivplantor är dina barn
        runt ditt bord.
Ja, så välsignas den man
    som vördar Herren.

[b]Herren välsigne dig från Sion!
    Må du få se Jerusalems lycka
        i alla dina livsdagar,
[c]och må du få se barn till dina barn.
    Frid över Israel!