Psalm 128

Herrens välsignelse i hemmet

En vallfartssång.

Salig är var och en som fruktar Herren
och vandrar på hans vägar.
Av dina händers arbete får du njuta frukten.
Salig är du och det skall gå dig väl.
Som en fruktsam vinstock är din hustru inne i ditt hus,
som olivplantor är dina barn
    kring ditt bord.
Ty se, så blir den man välsignad
    som fruktar Herren.

Herren skall välsigna dig från Sion.
Du skall få se Jerusalems välgång
    i alla dina livsdagar,
och du skall få se barn till dina barn.
Frid över Israel!

Bible Gateway Sponsors