Add parallel Print Page Options

126 En vallfartssång. När HERREN åter upprättade Sion, då voro vi såsom drömmande.

Då blev vår mun uppfylld med löje och vår tunga med jubel; då sade man bland hedningarna: »HERREN har gjort stora ting med dem.»

Ja, HERREN hade gjort stora ting med oss; däröver voro vi glada.

HERRE, upprätta oss igen, såsom du återför bäckarna i Sydlandet.

De som så med tårar skola skörda med jubel.

De gå åstad gråtande och bära sitt utsäde; de komma åter med jubel och bära sina kärvar.