Från tårar till jubel

126 [a]En pilgrimssång.

När Herren lät Sions fångar
        komma åter,[b]
    då var det som om vi drömde.
[c]Då fylldes vår mun med skratt
        och vår tunga med jubel,
    då sade man bland folken:
        "Herren har gjort stora ting
            med dem!"
Ja, Herren har gjort stora ting
        med oss,
    och vi är glada.

Herre, låt våra fångar komma åter
    som strömmarna i Negev[d]!
[e]De som sår med tårar
    ska skörda med jubel.
[f]Gråtande går de
        och bär sitt utsäde,
    jublande kommer de
        och bär sina kärvar.

Footnotes

  1. 126:1 Ps 14:7, 85:2, Jer 29:14, Hos 6:11.
  2. 126:1 lät Sions fångar komma åter   Annan översättning: "återupprättade Sion" (även i vers 4).
  3. 126:2 Job 8:21.
  4. 126:4 strömmarna i Negev   Bäckfårorna i Negevöknen ligger torra större delen av året, men får liv genom den ofta plötsliga vinterfloden.
  5. 126:5 Ps 6:9, 30:6, Matt 5:4, Luk 6:21, Gal 6:8f.
  6. 126:6 Jes 35:10.

Bible Gateway Sponsors