Psalm 126

Från tårar till jubel

En vallfartssång.

När Herren gjorde slut på Sions fångenskap,
då var vi som drömmande.
Då fylldes vår mun med skratt
    och vår tunga med jubel.
Då sade man bland hednafolken:
    " Herren har gjort stora ting med dem."
Ja, Herren har gjort stora ting med oss,
och vi är glada.

Herre, låt våra fångar komma åter
liksom strömmarna i Negev.
De som sår med tårar
    skall skörda med jubel.
Gråtande går de ut och bär sitt utsäde.
Med jubel kommer de åter och bär sina kärvar.