[a]De som sår med tårar
    ska skörda med jubel.

Read full chapter

26 Som den sista fienden berövas döden sin makt,

Read full chapter

54 Men när det förgängliga är klätt i oförgänglighet och det dödliga klätts i odödlighet, då uppfylls det ord som står skrivet: Döden är uppslukad i seger.[a]

Read full chapter

Footnotes

  1. 15:54 döden är uppslukad i segerJes 25:8. Det sista ordet, hebr. nésach, kan översättas antingen "seger" eller "evighet".

10 (A) Nu har hans nåd blivit uppenbarad, när vår Frälsare Kristus Jesus har trätt fram. Han har gjort slut på döden och fört fram liv och odödlighet i ljuset genom evangeliet.

Read full chapter

17 (A) för Lammet mitt på tronen[a] ska vara deras herde. Han ska leda dem till livets vattenkällor, och Gud ska torka alla tårar från deras ögon."

Read full chapter

Footnotes

  1. 7:17 mitt på tronen   Annan översättning: "mitt för tronen".

(A) Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta."

Read full chapter