Herren beskyddar sitt folk

125 [a]En pilgrimssång.

De som förtröstar på Herren
        är som Sions berg.
    Det rubbas inte,
        det står fast för evigt.
[b]Jerusalem omges av berg,
    och Herren omger sitt folk
        från nu och till evig tid.
[c]Ondskans spira[d] ska inte vila
        över de rättfärdigas arvslott,
    för att de rättfärdiga
        inte ska sträcka sina händer
            efter orätt.

Herre, gör gott mot de goda,
    mot dem som har ärliga hjärtan!
[e]Men dem som viker av
        på krokiga vägar
    ska Herren föra bort
        tillsammans med förbrytare.
    Frid över Israel!

Footnotes

  1. 125:1 Ps 46:6, Ords 10:25.
  2. 125:2 Ps 34:8, 121:8.
  3. 125:3 Jes 14:5.
  4. 125:3 Ondskans spira   Andra handskrifter (så Septuaginta): "De ondas".
  5. 125:5 Gal 6:16.