Add parallel Print Page Options

Guds beskydd

125 En vallfartssång.

De som litar på Herren är som berget Sion,
    det kan inte rubbas utan består för evigt.
Liksom bergen omger Jerusalem,
    så omger Herren sitt folk,
        nu och för evigt.

De gudlösas spira ska inte vila över de rättfärdigas land,
    för att inte locka de rättfärdiga till att göra det som är orätt.

Herre, gör gott mot dem som är goda,
    mot dem som har ett uppriktigt hjärta.
Men de som viker av på avvägar
    ska Herren föra bort tillsammans med dem som gör orätt.

Frid över Israel!