Med blicken på Guds nåd

123 En pilgrimssång.

Jag lyfter mina ögon till dig,
    du som tronar i himlen.
Som tjänarnas ögon
        ser till sin herres hand,
    som tjänarinnans ögon
        ser till sin husfrus hand,
    så ser våra ögon
        till Herren vår Gud
    till dess han förbarmar sig
        över oss.

[a]Förbarma dig, Herre,
        förbarma dig över oss,
    för vi har fått nog av allt förakt.
[b]Vår själ har fått nog
        av de säkras hån
    och de stoltas förakt.

Bible Gateway Sponsors