Add parallel Print Page Options

Gud ger nåd

123 En vallfartssång.

Jag lyfter min blick upp till dig,
    till dig som bor i himlen.
Som en tjänare ser på sin herres hand,
    som en tjänarinna sin husfrus hand,
så ser vi upp till Herren, vår Gud,
    tills han visar oss nåd.

Visa oss nåd, Herre, visa oss nåd!
    Vi har fått utstå så mycket förakt.
Vi har fått utstå mycket hån från de självsäkra
    och förakt från de högmodiga.