Hjälpen kommer från Herren

121 [a]En pilgrimssång.

Jag lyfter mina ögon till bergen.
    Varifrån kommer min hjälp?

[b]Min hjälp kommer från Herren,
    som har gjort himmel och jord.
[c]Inte låter han din fot vackla,
    inte slumrar han som bevarar dig.
Nej, han som bevarar Israel,
    han slumrar inte, han sover inte.

[d]Herren bevarar dig,
    Herren är ditt skydd
        på din högra sida.
[e]Solen ska inte skada dig
        om dagen,
    inte månen om natten.
[f]Herren ska bevara dig
        från allt ont,
    han ska bevara din själ.
[g]Herren ska bevara
        din utgång och din ingång,
    från nu och till evig tid.