Den troendes tröst i Herrens ord

אAlef

119 [a][b]Saliga är de som vandrar
        i fullkomlighet,
    som lever efter Herrens
        undervisning.
[c]Saliga är de som tar vara
        på hans vittnesbörd,
    som söker honom
        av hela sitt hjärta,
[d]som inte gör orätt
    utan vandrar på hans vägar.
Du har gett dina befallningar
    för att de ska hållas noga.
Om bara mina vägar var rätta
    så att jag höll dina stadgar!
Då skulle jag inte skämmas
    när jag tänker på alla dina bud.
Jag vill tacka dig med ärligt hjärta
    när jag lär mig dina rättfärdiga
        domar.
Dina stadgar vill jag hålla.
    Överge mig aldrig!

בBeth

[e]Hur kan den som är ung
        hålla sitt liv rent?
    Genom att hålla sig till ditt ord.
10 Jag söker dig av hela mitt hjärta.
    Låt mig inte villas bort
        från dina bud.
11 Jag gömmer ditt ord i mitt hjärta
    för att jag inte ska synda mot dig.
12 Lovad är du, Herre!
    Lär mig dina stadgar.
13 Med mina läppar förkunnar jag
    din muns alla domar.
14 Jag jublar över dina vittnesbörds väg
    som över stora skatter.
15 Jag ska begrunda
        dina befallningar
    och tänka på dina vägar.
16 Jag har min glädje i dina stadgar,
    jag glömmer inte ditt ord.

גGimel

17 Var god mot din tjänare,
    så att jag får leva
        och hålla mig till ditt ord.
18 Öppna mina ögon,
    så att jag ser undren
        i din undervisning.
19 [f]Jag är en främling på jorden.
    Dölj inte dina bud för mig!
20 [g]Min själ förtärs
    av ständig längtan
        efter dina domar.
21 [h]Du tillrättavisar de fräcka,
    de förbannade som villar bort sig
        från dina bud.
22 Ta bort vanära och förakt från mig,
    för jag tar vara på dina vittnesbörd.
23 [i]Även om furstar sitter
        och rådslår mot mig,
    begrundar din tjänare dina stadgar.
24 Dina vittnesbörd är min glädje,
    de är mina rådgivare.

דDaleth

25 Min själ ligger nertryckt i stoftet.
    Ge mig liv[j] efter ditt ord!
26 Jag berättade om mina vägar
        och du svarade mig.
    Lär mig dina stadgar!
27 Lär mig förstå
        dina befallningars väg,
    så vill jag begrunda dina under.
28 Min själ gråter av sorg.
    Upprätta mig efter ditt ord!
29 Låt lögnens väg
        vara långt ifrån mig,
    och skänk mig i nåd
        din undervisning.
30 Sanningens väg har jag valt,
    dina domar har jag för ögonen.
31 Jag håller mig
        till dina vittnesbörd.
    Låt mig inte behöva skämmas,
        Herre!
32 Jag vill löpa dina budords väg,
    för du vidgar mitt hjärta.

הHe

33 [k]Visa mig, Herre,
        dina stadgars väg,
    så vill jag följa den
        ända till slutet.
34 Ge mig förstånd,
    så att jag tar vara
        på din undervisning
    och håller fast vid den
        av hela mitt hjärta.
35 Led mig på dina budords stig,
    jag älskar den.
36 [l]Vänd mitt hjärta
        till dina vittnesbörd
    och inte till egen vinning.
37 Vänd bort mina ögon
        från förgängliga ting,
    ge mig liv på din väg[m].
38 Uppfyll ditt ord till din tjänare
    så att han vördar dig.
39 Vänd bort den vanära
        som jag fruktar,
    för dina domar är goda.
40 Jag längtar
        efter dina befallningar.
    Ge mig liv
        genom din rättfärdighet.

וWaw

41 Låt din nåd komma över mig,
        Herre,
    och din frälsning enligt ditt ord.
42 Då kan jag svara
        den som hånar mig,
    för jag litar på ditt ord.
43 Ryck aldrig sanningens ord
        från min mun,
    för jag hoppas på dina domar.
44 Jag vill alltid följa din undervisning,
    för alltid och för evigt.
45 [n]Jag kan gå fram på rymlig plats,
    för jag begrundar dina befallningar.
46 [o]Jag ska tala inför kungar
        om dina vittnesbörd
    och inte skämmas.
47 Jag har min glädje i dina bud
    som jag älskar.
48 Jag lyfter mina händer
        mot dina bud som jag älskar,
    jag begrundar dina stadgar.

זZajin

49 Tänk på ditt ord till din tjänare,
    för du har gett mig hopp[p].
50 [q]Det är min tröst i mitt lidande
    att ditt ord ger mig liv.
51 De fräcka hånar mig ständigt,
    men jag viker inte
        från din undervisning.
52 Jag tänker på dina domar
        i forna tider, Herre,
    och jag finner tröst.
53 Jag grips av glödande vrede
        över de gudlösa,
    de som överger din undervisning.
54 Dina stadgar är mina lovsånger
    i huset där jag bor.
55 [r]I natten tänker jag
        på ditt namn, Herre.
    Jag följer din undervisning.
56 Det har förunnats mig
    att ta[s] vara på dina befallningar.

חHeth

57 [t]Du är min lott, Herre.
    Jag har lovat att hålla dina ord.
58 Av hela mitt hjärta
        bönfaller jag dig:
    förbarma dig över mig
        enligt ditt ord!
59 Jag tänker över mina vägar
    och vänder mina steg
        till dina vittnesbörd.
60 Jag skyndar mig och dröjer inte
    att hålla dina bud.
61 De gudlösas snaror omger mig,
    men jag glömmer inte
        din undervisning.
62 [u]Mitt i natten går jag upp
        för att tacka dig
    för dina rättfärdiga domar.
63 [v]Jag håller mig till alla
    som vördar dig,
        som följer dina befallningar.
64 [w]Din nåd, Herre, uppfyller jorden.
    Lär mig dina stadgar!

טTeth

65 Du gör gott mot din tjänare, Herre,
    enligt ditt ord.
66 Lär mig gott förstånd och kunskap[x],
    för jag litar på dina bud.
67 Innan jag fick lida gick jag vilse,
    men nu tar jag vara på ditt ord.
68 Du är god och gör det goda.
    Lär mig dina stadgar!
69 De fräcka svärtar ner mig
        med lögner,
    men jag vill helhjärtat
        hålla dina befallningar.
70 [y]Deras hjärtan är okänsliga
        som fett,
    men jag har min glädje
        i din undervisning.
71 Det gjorde mig gott att få lida,
    så att jag fick lära mig
        dina stadgar.
72 [z]Din muns undervisning
        är bättre för mig
    än tusentals mynt av guld
        och silver.

יJod

73 [aa]Dina händer har gjort mig
        och format mig.
    Ge mig förstånd
        så att jag lär mig dina bud.
74 [ab]De som vördar dig
        ska se mig och glädjas,
    för jag hoppas på ditt ord.
75 Herre, jag vet
    att dina domar är rättfärdiga,
        att du har tuktat mig i trofasthet.
76 Låt din nåd bli min tröst,
    så som du har lovat din tjänare.
77 Låt din barmhärtighet
        komma över mig så att jag får liv,
    för din undervisning är min glädje.
78 Låt de fräcka få skämmas!
        De gör mig orätt utan orsak,
    men jag vill begrunda
        dina befallningar.
79 Låt dem som vördar dig
        och känner dina vittnesbörd
    vända sig till mig.
80 Låt mitt hjärta följa dina stadgar
        fullkomligt,
    så att jag inte måste skämmas.

כKaf

81 [ac]Min själ längtar efter din frälsning,
    jag hoppas på ditt ord.
82 [ad]Mina ögon längtar efter ditt ord,
    jag undrar: När ska du trösta mig?
83 Jag är som en vinsäck i rök[ae],
    men jag glömmer inte dina stadgar.
84 [af]Hur få är inte din tjänares dagar!
    När ska du döma mina förföljare?
85 De fräcka gräver gropar för mig,
    de lever inte efter din undervisning.
86 Alla dina bud är sanning.
    De jagar mig utan orsak,
        hjälp mig!
87 De har nästan utplånat mig
        från jorden,
    men jag överger inte
        dina befallningar.
88 Ge mig liv efter din nåd!
    Jag vill ta vara på din muns
        vittnesbörd.

לLamed

89 [ag]För evigt, Herre,
    står ditt ord fast i himlen.
90 Från släkte till släkte
        varar din trofasthet.
    Du har grundat jorden
        och den ska bestå.[ah]
91 Genom dina domar
        består den[ai] än i dag,
    för allting måste tjäna dig.
92 Om inte din undervisning
        var min glädje,
    skulle jag gå under i mitt lidande.
93 Jag ska aldrig glömma
        dina befallningar,
    för genom dem ger du mig liv.
94 [aj]Jag är din, fräls mig,
    för jag begrundar dina befallningar.
95 [ak]De gudlösa vaktar på mig
        för att förgöra mig,
    men jag aktar på dina vittnesbörd.
96 På all fullkomlighet
        har jag sett en gräns,
    men ditt bud är ofantligt.

מMem

97 Vad jag älskar din undervisning!
    Hela dagen begrundar jag den.
98 Dina bud gör mig visare
        än mina fiender,
    de är hos mig för evigt.
99 Jag är klokare än alla mina lärare,
    för jag begrundar dina vittnesbörd.
100 Jag förstår mer än de gamla,
    för jag håller dina befallningar.
101 Jag håller mina fötter borta
            från varje ond väg
        för att följa ditt ord.
102 Jag viker inte från dina domar,
    för du undervisar mig.
103 [al]Vad ljuvligt ditt ord är
        på min tunga,
    sötare än honung i min mun!
104 [am]Av dina befallningar
        får jag förstånd,
    därför hatar jag lögnens alla vägar.

נNun

105 [an]Ditt ord är mina fötters lykta
    och ett ljus på min stig.
106 Jag har gett min ed och hållit den:
    att följa dina rättfärdiga domar.
107 Jag är svårt plågad, Herre.
    Ge mig liv enligt ditt ord!
108 [ao]Låt min muns frivilliga offer
        glädja dig, Herre,
    och lär mig dina domar.
109 [ap]Mitt liv är ständigt i min hand,[aq]
    men jag glömmer inte
        din undervisning.
110 De gudlösa lägger snaror för mig,
    men jag villas inte bort
        från dina befallningar.
111 Jag har fått dina vittnesbörd
        som min eviga arvedel.
    De är mitt hjärtas fröjd.
112 Jag har vänt mitt hjärta
    till att följa dina stadgar
        för evigt, ända till slutet[ar].

סSamek

113 Jag hatar dem som vacklar
        hit och dit,
    men din undervisning älskar jag.
114 Du är mitt skydd och min sköld,
    jag hoppas på ditt ord.
115 Försvinn ifrån mig,
        ni som gör det onda!
    Jag vill hålla min Guds bud.
116 [as]Stöd mig enligt ditt ord
        så att jag får leva,
    låt mig inte behöva skämmas
        med mitt hopp.
117 Stärk mig så att jag blir frälst
    och ständigt får fokusera på
        dina stadgar.
118 Du förkastar
    alla som villar bort sig
        från dina stadgar,
    för de är falska och svekfulla[at].
119 Jordens alla gudlösa
        röjer du bort[au] som slagg.
    Därför älskar jag dina vittnesbörd.
120 [av]Mitt kött ryser av fruktan för dig,
    jag bävar för dina domar.

עAjin

121 Jag har gjort vad som är rätt
        och rättfärdigt.
    Utlämna mig inte
        åt mina förtryckare!
122 Gå i god för din tjänare
        och låt det gå honom väl.
    Låt inte de fräcka förtrycka mig!
123 Mina ögon längtar
        efter din frälsning,
    efter din rättfärdighets ord.
124 Handla med din tjänare
        efter din nåd
    och lär mig dina stadgar.
125 [aw]Jag är din tjänare,
        ge mig förstånd
    så att jag lär känna dina vittnesbörd.
126 [ax]Tiden är inne för Herren
        att handla,
    de har upphävt din undervisning.
127 [ay]Därför älskar jag dina bud
    mer än guld, än renaste guld.
128 Därför ger jag
        alla dina befallningar rätt.[az]
    Jag hatar lögnens alla vägar.

פPe

129 Underbara är dina vittnesbörd,
    därför tar min själ vara på dem.
130 [ba]När dina ord öppnas, ger de ljus
    och förstånd åt enkla människor.
131 Jag öppnar min mun och flämtar,
    för jag längtar efter dina bud.
132 Vänd dig till mig
        och förbarma dig över mig,
    så som du gör med dem
        som älskar ditt namn.
133 [bb]Gör mina steg fasta
        genom ditt ord,
    låt ingen ondska
        få makt över mig.
134 Befria mig från människors
        förtryck!
    Jag vill hålla fast vid
        dina befallningar.
135 [bc]Låt ditt ansikte lysa
        över din tjänare
    och lär mig dina stadgar.
136 Strömmar av tårar
        rinner från mina ögon,
    för de tar inte vara på
        din undervisning.

צTsade

137 [bd]Herre, du är rättfärdig
    och dina domar är rätta.
138 Du har gett dina vittnesbörd
    i rättfärdighet och stor trofasthet.
139 [be]Jag förtärs av brinnande iver,
    för mina fiender glömmer dina ord.
140 [bf]Ditt ord är fullkomligt rent,
    din tjänare älskar det.
141 Jag är ringa[bg] och föraktad,
    men jag glömmer inte
        dina befallningar.
142 Din rättfärdighet
        är en evig rättfärdighet,
    din undervisning är sanning.
143 Nöd och ångest griper mig,
    men dina bud är min glädje.
144 Dina vittnesbörd
        är rättfärdiga för evigt.
    Ge mig förstånd så att jag får leva.

קQof

145 Jag ropar av hela mitt hjärta,
        svara mig, Herre!
    Jag vill följa dina stadgar.
146 Jag ropar till dig, fräls mig!
    Jag vill ta vara på
        dina vittnesbörd.
147 [bh]Jag kommer i gryningen
        och ropar,
    jag hoppas på dina ord.
148 [bi]Med öppna ögon
        möter jag nattens timmar
    för att begrunda ditt ord.
149 Hör min röst enligt din nåd,
        Herre,
    ge mig liv enligt din dom.
150 Nära är de som jagar
        efter skamliga ting,
    de som är långt från
        din undervisning.
151 [bj]Nära är också du, Herre,
    och alla dina bud är sanning.
152 Sedan länge vet jag
        genom dina vittnesbörd
    att du har fastställt dem för evig tid.

רResh

153 Se mitt lidande och rädda mig,
    för jag glömmer inte
        din undervisning.
154 Ta dig an min sak
        och återlös mig,
    ge mig liv enligt ditt ord.
155 Frälsningen är fjärran
        från de gudlösa,
    för de frågar inte
        efter dina stadgar.
156 Herre, din barmhärtighet är stor.
    Ge mig liv enligt dina domar!
157 Mina förföljare och fiender
        är många,
    men jag viker inte
        från dina vittnesbörd.
158 Jag ser de trolösa
        och avskyr dem,
    för de håller sig inte
        till ditt ord.
159 Se hur jag älskar
        dina befallningar!
    Herre, ge mig liv efter din nåd.
160 [bk]Summan av ditt ord är sanning.
    Dina rättfärdiga domar är eviga.

שShin

161 Furstar förföljer mig utan orsak,
    men mitt hjärta fruktar ditt ord.
162 Jag jublar över ditt ord
    likt den som finner stort byte.
163 Jag hatar och avskyr lögnen,
    men din undervisning älskar jag.
164 Jag prisar dig
        sju gånger om dagen
    för dina rättfärdiga domar.
165 [bl]Stor frid har de
        som älskar din undervisning,
    inget kan få dem på fall.
166 [bm]Jag hoppas på din frälsning,
        Herre,
    och handlar efter dina bud.
167 Min själ håller fast
        vid dina vittnesbörd,
    jag älskar dem djupt.
168 Jag håller fast vid dina
        befallningar och vittnesbörd.
    Du känner alla mina vägar.

תTaw

169 Låt mitt rop komma inför dig,
        Herre!
    Ge mig förstånd enligt ditt ord.
170 Låt min bön komma inför dig,
    rädda mig enligt ditt ord.
171 Mina läppar ska flöda av lovsång,
    för du lär mig dina stadgar.
172 Min tunga ska sjunga om ditt ord,
    alla dina bud är rättfärdiga.
173 Låt din hand bli min hjälp,
    för jag har valt dina befallningar.
174 Jag längtar efter din frälsning,
        Herre,
    din undervisning är min glädje.
175 Låt min själ leva och lova dig,
    låt dina domar hjälpa mig.
176 [bn]Jag har gått vilse
        som ett förlorat får.
    Sök upp din tjänare,
        för jag har inte glömt dina bud.

Footnotes

 1. Ps 119 Alfabetisk psalm: versgrupperna börjar med det hebreiska alfabetets 22 bokstäver i följd.
 2. 119:1 Ps 1:1, 112:1.
 3. 119:2 Joh 14:21, 23, 1 Joh 3:23.
 4. 119:3 Ps 128:1.
 5. 119:9 2 Tim 3:15f.
 6. 119:19 1 Krön 29:15, Ps 39:13, Hebr 11:13.
 7. 119:20 Ps 63:2f.
 8. 119:21 5 Mos 27:26, Gal 3:10.
 9. 119:23 Ps 119:161.
 10. 119:25 ge mig liv   Annan översättning: "håll mig vid liv" (även i 119:37, 40, 50, 88, 93, 107, 149, 154, 156, 159).
 11. 119:33 Ps 25:4, 27:11.
 12. 119:36 1 Kung 8:58, Ps 141:4.
 13. 119:37 på din väg   Andra handskrifter: "genom ditt ord".
 14. 119:45 Ps 101:2, 118:5.
 15. 119:46 Matt 10:18f, Apg 26:2f.
 16. 119:49 för du har gett mig hopp   Annan översättning: "som du har gett mig att hoppas på".
 17. 119:50 Ps 94:19.
 18. 119:55 Ps 77:3.
 19. 119:56 mig att ta   Annan översättning: "mig, för jag tar".
 20. 119:57 Ps 16:5, 73:25f, Klag 3:24.
 21. 119:62 Ps 42:9, Apg 16:25.
 22. 119:63 Ps 101:4f.
 23. 119:64 Ps 33:5.
 24. 119:66 gott förstånd och kunskap   Annan översättning (så Septuaginta): "godhet, förstånd och kunskap".
 25. 119:70 5 Mos 32:15, Ps 17:10, 73:7, Jer 5:28.
 26. 119:72 Ps 19:11, Ords 8:10.
 27. 119:73 Job 10:8, 31:15, Ps 139:13f.
 28. 119:74 Ps 34:3, 107:42.
 29. 119:81 1 Mos 49:18, Jes 49:6f, Luk 2:25f.
 30. 119:82 Ps 6:7f.
 31. 119:83 som en vinsäck i rök   Skrumpnad och märkt av rök och hetta där den hänger över elden.
 32. 119:84 Ps 39:5f.
 33. 119:89 Ps 89:3, Jes 40:8, Matt 24:35, Luk 21:33, 1 Petr 1:25.
 34. 119:90 Du har grundat jorden och den ska bestå   Annan översättning: "Du grundade jorden och den stod där".
 35. 119:91 Genom dina domar består den   Annan översättning: "För dina domars skull består den" eller "Dina domar består".
 36. 119:94 Rom 14:8, 1 Kor 6:20.
 37. 119:95 Ps 38:21, 40:15, 56:7.
 38. 119:103 Ps 19:11, Ords 24:13f.
 39. 119:104 Ps 19:8.
 40. 119:105 Ps 19:9, Ords 6:23, 2 Tim 3:16, 2 Petr 1:19.
 41. 119:108 Ps 19:15, Hos 14:3, Hebr 13:15.
 42. 119:109 1 Sam 19:5.
 43. 119:109 Mitt liv är ständigt i min hand   Dvs jag svävar i livsfara.
 44. 119:112 för evigt, ända till slutet   Annan översättning (så Septuaginta): "– lönen är evig".
 45. 119:116 Ps 31:2, Rom 5:4f.
 46. 119:118 de är falska och svekfulla   Annan översättning: "deras svek är förgäves".
 47. 119:119 röjer du bort   Andra handskrifter: "räknar du".
 48. 119:120 Ps 2:11, Fil 2:12.
 49. 119:125 Ps 116:16.
 50. 119:126 Matt 15:6.
 51. 119:127 Ps 19:11, Ords 3:13f, 8:19.
 52. 119:128 ger jag alla dina befallningar rätt   Annan översättning: "rättar jag mig efter alla dina befallningar".
 53. 119:130 Ps 19:8f, 2 Tim 3:15.
 54. 119:133 1 Mos 4:7, Ps 17:5, 19:14.
 55. 119:135 4 Mos 6:25, Ps 4:7, 31:17, 67:2, 80:4, 8, 20.
 56. 119:137 5 Mos 32:4, Ps 116:5, 129:4, 145:17, Dan 9:14.
 57. 119:139 Ps 69:10, 139:21.
 58. 119:140 Ps 12:7, 18:31, 19:9, Ords 30:5.
 59. 119:141 ringa   Annan översättning: "liten" eller "ung".
 60. 119:147 Ps 5:4, 57:9, 88:14, 130:6.
 61. 119:148 Ps 5:4, 63:7.
 62. 119:151 Ps 19:10.
 63. 119:160 Joh 17:17.
 64. 119:165 Ps 37:11, 31.
 65. 119:166 1 Mos 49:18, Luk 2:25, 30.
 66. 119:176 Jes 53:6, Jer 50:6, Hes 34:5f, Luk 15:4.