Lova Herren, alla folk

117 [a]Lova Herren, alla hednafolk,
    prisa honom, alla folk![b]
[c]Väldig är[d] hans nåd över oss,
    och Herrens sanning består
        för evigt.
    Halleluja!

Footnotes

  1. 117:1 Ps 72:17, 98:4, Rom 15:11.
  2. 117:1 Citeras av Paulus i Rom 15:11 som profetia om missionen bland hedningarna.
  3. 117:2 Joh 1:17.
  4. 117:2 Väldig är   Annan översättning: "Segrat har".

Bible Gateway Sponsors