Guds under vid uttåget ur Egypten

114 [a]När Israel drog ut ur Egypten,
    Jakobs hus från folket med
        främmande språk,
[b]då blev Juda hans helgedom,
    Israel hans rike.
[c]Havet såg det och flydde,
    Jordan vände tillbaka.
[d]Bergen hoppade som baggar,
    höjderna som lamm.

Varför flyr du, hav?
    Jordan, varför vänder du tillbaka?
Berg, varför hoppar ni som baggar,
    ni höjder som lamm?

Bäva inför Herren, du jord,
    inför Jakobs Gud
[e]som gör klippan till vattenrik sjö,
    den hårda stenen[f] till vattenkälla.