Psalm 114

Herrens under vid uttåget ur Egypten

När Israel drog ut ur Egypten,
    Jakobs hus från folket med främmande tunga,
då blev Juda hans helgedom,
    Israel hans kungarike.
Havet såg det och flydde,
    Jordan vände tillbaka.
Bergen hoppade som baggar,
    höjderna som lamm.
Varför flyr du undan, du hav,
    du Jordan, varför vänder du tillbaka?
Ni berg, varför hoppar ni som baggar,
ni höjder, som lamm?
För Herren skall du bäva, du jord,
    för Jakobs Guds ansikte,
för honom som förvandlade klippan till en vattenrik sjö,
den hårda stenen till en vattenkälla.