Psalm 113

Herrens omsorg om den ringe

Halleluja!
    Prisa, ni Herrens tjänare,
prisa Herrens namn!
Välsignat vare Herrens namn
    från nu och till evig tid!
Från solens uppgång ända till dess nedgång
skall Herrens namn bli prisat.

Herren är upphöjd över alla folk,
    till himlen når hans ära.
Vem är som Herren, vår Gud,
    han som tronar så högt,
han som ser ner så djupt,
    vem i himlen och på jorden?
Han som reser upp den ringe ur stoftet
och lyfter den fattige ur dyn
för att sätta honom bland furstar,
    sitt folks furstar,
han som låter en ofruktsam kvinna bo i huset
som en lycklig mor, omgiven av barn.
Halleluja!