Add parallel Print Page Options

112 Halleluja! Säll är den man som fruktar HERREN och har sin stora lust i hans bud.

Hans efterkommande skola bliva väldiga på jorden; de redligas släkte skall varda välsignat.

Gods och rikedom skall finnas i hans hus, och hans rättfärdighet består evinnerligen.

För de redliga går han upp såsom ett ljus i mörkret, nådig och barmhärtig och rättfärdig.

Väl den som är barmhärtig och giver lån, den som stöder all sin sak på rätt!

Ty han skall icke vackla till evig tid; den rättfärdige skall vara i evig åminnelse.

För ont budskap fruktar han icke; hans hjärta är frimodigt, det förtröstar på HERREN.

Hans hjärta är fast, det fruktar icke, till dess han får se med lust på sina ovänner.

Han utströr, han giver åt de fattiga, hans rättfärdighet förbliver evinnerligen; hans horn skall varda upphöjt med ära.

10 Den ogudaktige skall se det och harmas; han skall bita sina tänder samman och täras bort. Vad de ogudaktiga önska bliver till intet.