Salig är den som vördar Herren

112 [a][b]Halleluja!
    Salig är den som vördar Herren
        och har stor glädje i hans bud.
[c]Hans ättlingar
        blir mäktiga på jorden,
    de ärligas släkte blir välsignat.
[d]Rikedom och välstånd
        råder i hans hus,
    hans rättfärdighet består för evigt.
[e]För de ärliga går han upp
        som ett ljus i mörkret,
    nådig, barmhärtig och rättfärdig.

[f]Det går väl för[g] den
        som är barmhärtig och lånar ut,
    som sköter sina saker
        med rättfärdighet.
[h]Han ska aldrig vackla,
    den rättfärdige blir ihågkommen
        för evigt.
[i]Han är inte rädd för olycksbud,
    hans hjärta är frimodigt
        och litar på Herren.
[j]Hans hjärta är tryggt
        och utan fruktan,
    till sist får han se sina fiender falla.
[k]Han strör ut, han ger åt de fattiga,
    hans rättfärdighet består
        för evigt.
    Hans horn ska höjas högt med ära.

10 [l]Den gudlöse ser det
        och grämer sig,
    han gnisslar tänder
        och tynar bort.
    De gudlösas begär
        blir det ingenting av.

Footnotes

 1. Ps 112 Alfabetisk psalm: varje halvvers börjar med en av det hebreiska alfabetets 22 bokstäver i ordning, utom vers 9 och 10 som rymmer tre begynnelsebokstäver.
 2. 112:1 Ps 1:2, 119:1, 128:1.
 3. 112:2 Ps 25:13, Ords 20:7.
 4. 112:3 Ps 34:10, Ords 3:16, 8:18.
 5. 112:4 Job 11:17, Ps 97:11, Jes 58:7f.
 6. 112:5 Ps 37:21, 26, 41:2f, Ords 14:21, Luk 6:34f.
 7. 112:5 Det går väl för   Annan översättning: "God är".
 8. 112:6 Ords 10:7, 30.
 9. 112:7 Ps 91:5f, 108:2, Ords 1:33, 3:24f.
 10. 112:8 Ps 91:8, 118:7, Ords 3:24f, Jes 12:2.
 11. 112:9 1 Sam 2:1, Ps 89:18, 148:14, Ords 11:24, 2 Kor 9:9.
 12. 112:10 Job 8:13f, 11:20, Ps 37:12f, Ords 10:28, 11:7.