Psalm 112[a]

Herrens storhet och nåd

Halleluja!
    Salig är den människa som fruktar Herren
och har sin stora glädje i hans bud.
Hans efterkommande skall bli mäktiga på jorden,
de rättrådigas släkte skall bli välsignat.
Rikedom och ägodelar skall finnas i hans hus,
hans rättfärdighet består i evighet.
För de rättrådiga går han upp som ett ljus i mörkret,
nådig, barmhärtig och rättfärdig.
Det går väl för den som är barmhärtig och ger lån,
den som stöder allt han gör på rättfärdighet.
Han skall inte vackla till evig tid.
    Den rättfärdige skall man minnas för evigt.
Han fruktar inte ett ont budskap,
    hans hjärta är frimodigt, det förtröstar på Herren.
Hans hjärta är tryggt och utan fruktan,
till sist får han se sina fiender falla.
Han strör ut, han ger åt de fattiga,
    hans rättfärdighet varar i evighet.
Hans horn skall lyftas högt med ära.
10 Den ogudaktige skall se det och känna vrede,
han skall bita ihop tänderna och förgås.
Vad de ogudaktiga längtar efter blir till intet.

Footnotes

  1. Psaltaren 112:1 Alfabetisk psalm. Se not till Ps 25.