Psalm 111[a]

Herrens storhet och nåd

Halleluja!
    Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta
i de rättsinnigas råd och församling.
Stora är Herrens gärningar.
    De begrundas av alla som har sin glädje i dem.
Majestät och härlighet är hans verk,
hans rättfärdighet varar i evighet.
Han har gjort så att man minns hans under.
Nådig och barmhärtig är Herren.
Han ger mat åt dem som fruktar honom,
han tänker för evigt på sitt förbund.
Kraften i sina gärningar
    uppenbarade han för sitt folk
när han gav dem hednafolkens arvedel.
Hans händers verk är sanning och rätt,
alla hans befallningar är fast grundade.
För alltid och för evigt står de fasta,
de fullbordas med sanning och rättvisa.
Han har sänt sitt folk förlossning
    och grundat sitt förbund för evig tid.
Hans namn är heligt och inger fruktan.
10 Att frukta Herren är början till vishet,
ett gott förstånd får alla som handlar därefter.
Hans lov varar i evighet.

Footnotes

  1. Psaltaren 111:1 Alfabetisk psalm. Se not till Ps 25.