Psalm 110

Den evige Konungen och Prästen

En psalm av David.

Herren sade till min Herre:
    "Sätt dig på min högra sida,
till dess att jag har lagt dina fiender
som en fotapall under dina fötter."
Din makts spira skall Herren sträcka ut från Sion,
du skall härska mitt ibland dina fiender.
Villigt kommer ditt folk när du samlar din här,
i helig skrud kommer din unga skara inför dig,
som daggen kommer ur morgonrodnadens sköte.

Herren har svurit och skall inte ångra sig:
"Du är präst för evigt,
    på samma sätt som Melki-Sedek."
Herren är på din högra sida,
    han krossar kungar på sin vredes dag.
Han skall hålla dom bland hednafolken,
överallt skall döda ligga.
    Han krossar huvuden över hela jorden.
Han skall dricka ur bäcken vid vägen,
därför skall han lyfta huvudet högt.