Förtröstan på den Rättfärdige

11 För körledaren. Av David.

Till Herren tar jag min tillflykt.
    Hur kan ni då säga till mig:
        "Fly som en fågel till bergen[a]!
(A) Se, de gudlösa spänner bågen,
        de lägger sin pil på strängen
    för att skjuta i mörkret
        mot dem som har ärliga hjärtan.
När grundvalarna raseras,
    vad kan då den rättfärdige göra?"

(B) Herren är i sitt heliga tempel,
        Herrens tron är i himlen.
    Hans ögon ser,
        hans blickar prövar
            människors barn.
(C) Herren prövar den rättfärdige,
    men hans själ hatar den gudlöse
        och den som älskar våld.
(D) Han ska låta glödande kol och svavel
        regna över de gudlösa,
    en glödhet vind
        är bägaren de får dricka,
(E) för Herren är rättfärdig,
        han älskar rättfärdighet.
    De ärliga ska se hans ansikte.

Footnotes

  1. 11:1 bergen   Andra handskrifter: "ert berg".