Add parallel Print Page Options

Förtröstan på Herren

11 För körledaren. Av David.

Till Herren tar jag min tillflykt.
    Hur kan ni då säga till mig:
    ”Fly som en fågel upp till bergen?”
Se, de gudlösa spänner bågen,
    de lägger sina pilar mot strängen
    för att i mörkret skjuta de rättsinniga.
När grundvalarna bryter samman,
    vad kan den rättfärdige göra?

Herren är i sitt heliga tempel,
    hans tron är i himlen.
Han betraktar människobarn,
    hans ögon granskar dem.
Han prövar de rättfärdiga,
    men den gudlöse och våldsmannen hatar han.
Han ska låta eldkol och svavel regna ner över de gudlösa,
    och en glödande vind ska bli deras lott.

Herren är rättfärdig
    och älskar rättfärdighet.
De rättsinniga ska få se hans ansikte.