Bön mot obarmhärtiga motståndare

109 [a]För körledaren. En psalm av David.

Min lovsångs Gud,
    var inte tyst,
[b]för de öppnar sin gudlösa mun,
        sin falska mun mot mig.
    De talar mot mig
        med lögnaktig tunga.
Med hatiska ord
        omringar de mig,
    de strider mot mig utan orsak.
Som svar på min kärlek
        anklagar de mig,
    men jag ber.
[c]De lönar gott med ont
    och min kärlek med hat.

[d]Sätt en gudlös över honom,
    låt en åklagare[e]
        stå på hans högra sida.[f]
[g]När han ställs inför rätta,
    låt honom dömas skyldig
        och hans bön bli till synd.
[h]Låt hans dagar bli få
    och en annan ta över hans ämbete.
[i]Låt hans barn bli faderlösa
    och hans hustru änka.
10 [j]Låt hans barn irra runt och tigga
    och söka sitt bröd
        långt från sina ödelagda hem.
11 Låt ockraren
        få grepp om allt han äger
    och främlingar
        plundra hans egendom.
12 Låt ingen visa barmhärtighet
        mot honom
    och ingen förbarma sig
        över hans faderlösa.
13 [k]Låt hans ättlingar bli utrotade
    och hans namn utplånat
        i nästa släktled.
14 [l]Låt hans fäders skuld
        bli ihågkommen inför Herren
    och hans mors synd inte utplånas,
15 [m]låt dem alltid finnas inför Herren
    och låt minnet av dem utrotas
        från jorden.

16 Han hade ju ingen tanke
        på att vara barmhärtig,
    utan jagade den som var svag,
        fattig och bedrövad i hjärtat
            för att döda honom.
17 Han älskade förbannelse
        och den drabbade honom,
    han ville inte ha välsignelse
        och den flydde från honom.
18 Han bar förbannelse som sin dräkt,
    och den trängde in
        som vatten i hans inre
            och som olja i hans ben.
19 Låt den bli som hans mantel
        att svepa sig i,
    som ett bälte att ständigt
        spänna om sig.
20 Detta är mina anklagares lön
        från Herren,
    till dem som talar ont mot min själ.

21 [n]Men du, Herre min Herre,
        hjälp mig för ditt namns skull!
    Din nåd är god, rädda mig,
22 för jag är svag och fattig,
    mitt hjärta är genomborrat
        i mitt inre.
23 [o]Jag försvinner som skuggan
        om kvällen,
    jag skakas bort som en gräshoppa.
24 Mina knän vacklar av fasta,
    min kropp tappar sitt hull.
25 [p]Jag har blivit till åtlöje för dem,
    de ser mig och skakar på huvudet.

26 Hjälp mig, Herre min Gud!
    Fräls mig efter din nåd,
27 så att de förstår att det är din hand,
    att du, Herre, har gjort det.
28 De förbannar, men du välsignar.
    De reser sig men måste skämmas,
        och din tjänare gläds.
29 [q]Låt mina anklagare
        bli klädda i vanära
    och svepta i sin skam
        som i en mantel.

30 [r]Jag vill tacka Herren
        om och om igen med min mun
    och prisa honom bland de många,
31 [s]för han står på den fattiges
        högra sida
    för att frälsa honom
        från dem som dömer hans själ.