Lovprisning och bön om seger

108 [a]En sång, en psalm av David.

[b]Mitt hjärta är frimodigt[c], Gud!
    Jag vill sjunga och spela,
        så vill min ära[d].
Vakna, lyra och harpa!
    Jag vill väcka morgonrodnaden.

Jag vill tacka dig
        bland folken, Herre,
    och lovsjunga dig
        bland folkslagen,
[e]för din nåd är stor
        och når upp över himlen,
    din sanning ända till skyarna.
Visa din höghet över himlen, Gud,
    och din härlighet över hela jorden!
[f]Fräls med din högra hand
        och svara mig,
    så att dina älskade blir räddade.

Gud har talat i sin helgedom[g]:
    "I triumf ska jag dela upp Sikem
        och mäta upp Suckots dal.
Gilead är mitt, Manasse är mitt,
    Efraim är min hjälm
        och Juda min spira.
10 Moab är mitt tvättfat,
        på Edom kastar jag min sko.
    Över filisteerna ropar jag i triumf."

11 Vem för mig
        till den befästa staden,
    vem leder mig till Edom?
12 Är det inte du, Gud –
        du som har förkastat oss
    och inte drar ut
        med våra härar, Gud?
13 Ge oss hjälp mot fienden,
    människors hjälp är meningslös.
14 [h]Med Gud ska vi göra storverk.
    Han ska trampa ner våra fiender.

Footnotes

  1. Ps 108 Denna psalm tycks vara en kombination av Ps 57:8-12 och 60:7-14.
  2. 108:2 Ps 57:8f.
  3. 108:2 frimodigt   Annan översättning: "redo".
  4. 108:2 min ära   Ofta uppfattat som liktydigt med "min själ". Kan också syfta på Herren själv som den troendes ära.
  5. 108:5 Ps 36:6.
  6. 108:7 Ps 60:7f.
  7. 108:8 helgedom   Annan översättning: "helighet".
  8. 108:14 Ps 18:30, 44:6.