Add parallel Print Page Options

Skaparens lov

104 Lova Herren, min själ!

Herre, min Gud, du är hög och stor,
    du är klädd i majestät och prakt!
Han sveper sig i ljus som en klädnad,
    som en tältduk har han spänt upp himlen.
Över vattnen har han timrat sina salar.
    Molnen är hans vagnar,
    och han rider på vindens vingar.
Han gör vindarna till sina budbärare
    och eldslågorna till sina tjänare.

Han har lagt en fast grund för jorden,
    så att den aldrig kan rubbas.
Du bredde ut djupet som en klädnad över den,
    och vattnen stod över bergstopparna.
De flydde vid din tillrättavisning,
    vid ditt dunder tog de till flykten.
Bergen reste sig,
    och i dalarna fick vattnen den plats du bestämde åt dem.
Du satte en gräns för dem,
    och de ska aldrig mer översvämma jorden.

10 Du lät källor springa fram i dalarna,
    och de vällde fram mellan bergen.
11 De ger djuren vatten att dricka.
    Där släcker vildåsnorna sin törst,
12 Vid dem bygger himlens fåglar sina bon
    och låter sin sång höras från trädens grenar.
13 Du sänder regn från dina salar över bergen,
    och jorden mättas med dina goda gåvor.
14 Du låter gräset växa upp åt boskapen
    och örter åt människan att odla.
Så växer det fram mat ur jorden
15 och vin som gör människan glad,
    olja som får hennes ansikte att skina
    och bröd som ger henne styrka.
16 Herrens träd blir väl vattnade,
    Libanons cedrar, som han planterade.
17 Där bygger fåglarna sina nästen,
    och hägern håller till bland cypresserna.
18 De höga bergen tillhör stengetterna,
    och klippgrävlingarna finner skydd bland klipporna.

19 Månen är gjord för att bestämma tider,
    och solen vet när den ska gå ner.
20 Du sänder mörkret och natten kommer,
    då alla skogens djur myllrar fram.
21 Då ryter de unga lejonen efter rov
    och begär sin mat av Gud.
22 Men när solen går upp
    drar de sig tillbaka till sina hålor för att lägga sig.
23 Då går människan till sitt arbete,
    där hon arbetar tills kvällen kommer.

24 Herre, hur många är inte dina verk!
    I vishet har du gjort alltsammans,
    och jorden är full av dina skapelser.
25 Där finns det stora och vida havet,
    som myllrar av otaliga livsformer,
    av både stora och små djur.
26 Där stävar fartygen fram,
    och där leker Leviatan,
    som du format.

27 Alla väntar de på dig,
    att du ska ge dem deras föda i rätt tid.
28 Du ger dem, och de samlar in.
    Du öppnar din hand,
    och de äter och blir mätta.
29 Men om du vänder dig bort från dem
    blir de förskräckta.
När du tar deras livsande ifrån dem
    dör de och blir åter jord.
30 Du sänder din Ande,
    och nytt liv skapas.
    Du förnyar jorden.

31 Herrens ära bestå i evighet!
    Herren glädja sig över sina verk!
32 Han ser på jorden, och den bävar,
    han rör vid bergen, och de ryker.

33 Jag vill sjunga till Herren, så länge jag lever.
    Jag vill prisa min Gud så länge jag är till.
34 Må mina tankar behaga honom,
    jag vill glädjas i Herren.
35 Låt syndarna förgås från jorden
    och de onda inte längre få finnas till!

Lova Herren, min själ.

Halleluja[a]!

Footnotes

  1. 104:35 Betyder prisa Herren, med en kortform av gudsnamnet Jahve (Jah)