Lova Herren för hans godhet

103 [a]Av David.

Lova Herren, min själ!
    Hela mitt inre,
        prisa hans heliga namn!
Lova Herren, min själ,
    och glöm inte allt gott han gör –
[b]han förlåter dig alla dina synder
    och botar alla dina sjukdomar,
[c]han friköper ditt liv från graven
    och kröner dig med nåd
        och barmhärtighet,
[d]han mättar ditt begär med sitt goda
    så att du blir ung på nytt
        som en örn.

[e]Herren handlar rättfärdigt
    och skipar rätt för alla förtryckta.
[f]Han visade Mose sina vägar,
    Israels barn sina gärningar.
[g]Barmhärtig och nådig är Herren,
    sen till vrede och stor i nåd.
Han går inte ständigt till rätta
    och behåller inte sin vrede
        för evigt.
10 Han behandlar oss inte
        efter våra synder
    och lönar oss inte
        efter våra missgärningar.

11 [h]Så hög som himlen
        är över jorden,
    så väldig är hans nåd
        över dem som vördar honom.
12 Så långt som öster är från väster,
    så långt avlägsnar han
        våra synder från oss.
13 [i]Så som en far förbarmar sig
        över barnen,
    så förbarmar sig Herren
        över dem som vördar honom,
14 [j]för han vet hur vi är skapade,
    han tänker på att vi är stoft.

15 [k]Människans dagar är som gräset,
    hon blomstrar som blomman
        på ängen.
16 Vinden sveper fram över den
        och den är borta,
    dess plats minns den inte mer.
17 [l]Men Herrens nåd varar
    från evighet till evighet
        över dem som vördar honom
    och hans rättfärdighet
        ända till barnbarnen,
18 [m]när man håller hans förbund
    och tänker på hans befallningar
        och följer dem.

19 [n]Herren har grundat sin tron
        i himlen,
    hans rike råder över allt.
20 [o]Lova Herren, ni hans änglar,
        ni starka hjältar
    som utför hans befallning
        så snart ni hör ljudet av den.
21 Lova Herren, alla hans härar,
    ni hans tjänare
        som gör hans vilja.
22 Lova Herren, alla hans verk,
        överallt i hans välde.
    Lova Herren, min själ!