En gudfruktig kung

101 (A) En psalm av David.

Om nåd och rätt vill jag sjunga,
    dig, Herre, vill jag prisa.
Jag vill ge akt på[a]
    den fullkomliga vägen[b].
        När kommer du till mig?
    Jag vill vandra med rent hjärta
        i mitt hus.

Jag vänder inte mitt öga
        till det som är fördärvligt[c].
    Trolöshet hatar jag,
        det får inte finnas hos mig.
Det falska hjärtat
        ska bort från mig,
    det onda vill jag inte veta av.
(B) Den som baktalar sin nästa
        ska jag förgöra,
    stolta ögon och högmodigt hjärta
        tål jag inte.
(C) Mina ögon söker de trofasta i landet,
        de ska bo hos mig.
    Den som vandrar på
        den fullkomliga vägen,
            han ska tjäna mig.

Den som begår svek
        får inte bo i mitt hus,
    den som talar lögn
        ska inte bestå inför mina ögon.
(D) Varje morgon ska jag förgöra
        alla gudlösa i landet
    och utrota alla förbrytare
        ur Herrens stad.

Footnotes

  1. 101:2 ge akt på   Annan översättning: "förstå" eller "ha framgång på".
  2. 101:2 den fullkomliga vägen   Annan översättning: "de fullkomligas väg".
  3. 101:3 fördärvligt   Ordagrant: "värdelöst".