Add parallel Print Page Options

En god kungs bön

101 Av David. En psalm.

Jag vill sjunga om din nåd och rättvisa, Herre.
    Jag vill sjunga en lovsång till dig!
Jag vill leva ett klanderfritt liv.
    När kommer du till min hjälp?

Jag vill leva med ett rent hjärta i mitt eget hem.
Det som är ont och fördärvligt
    vill jag inte sträva efter – 
jag hatar dem som handlar trolöst
    och vill inte bli inblandad i något sådant.
Falskhet vill jag hålla långt från mig,
    och det onda vill jag inte veta av.

Den som i hemlighet förtalar sina medmänniskor vill jag krossa.
    Jag tänker inte tillåta högmod och stolthet.

Min blick ska vara fäst vid de trofasta i landet,
    och de ska få bo hos mig.
Den som lever ett klanderfritt liv
    ska få vara i min tjänst.

Den som handlar svekfullt får inte bo i mitt hus,
    och lögnaren blir inte accepterad hos mig.

Varje morgon kommer jag att krossa de onda i landet
    och utrota från Herrens stad alla som gör orätt.