Jubel inför Herren

100 (A) En tacksägelsepsalm.

Ropa till Herren,
    hela jorden!
(B) Tjäna Herren med glädje,
    kom inför hans ansikte
        med jubelrop!
(C) Tänk på att Herren är Gud.
    Han har gjort oss
        och inte vi själva[a],
    till sitt folk och får i sin hjord.

(D) Gå in i hans portar med tacksägelse,
        i hans gårdar med lovsång.
    Tacka honom, lova hans namn,
(E) för Herren är god.
        Evig är hans nåd,
    från släkte till släkte
        varar hans trofasthet.

Footnotes

  1. 100:3 och inte vi själva   Andra handskrifter: "och vi är hans".