Add parallel Print Page Options

Glädje över Herren som kung

100 En tacksägelsepsalm.

Höj jubel till Herren, hela jorden!
Tjäna Herren med glädje!
    Kom inför honom med jubelrop!
Besinna att Herren är Gud!
    Han har skapat oss, och inte vi själva.
    Vi är hans folk, får i hans hjord.

Gå in genom hans portar med tacksägelse,
    in till hans förgårdar med lovsång.
    Prisa honom och välsigna hans namn.
För Herren är god, hans nåd varar i evighet,
    och hans trofasthet från generation till generation.