Fortsättning av föregående psalm

10 (A) Herre, varför stannar du på avstånd
    och döljer dig i nödens tider?
(B) De gudlösas högmod
        plågar[a] den förtryckte.
    Låt dem fångas i de onda planer
        de har smitt,
för den gudlöse skryter
        över sina själviska begär,
    han välsignar den girige
        och föraktar Herren.

(C) I sitt högmod
        söker han inte Gud[b],
    i alla hans tankar
        finns ingen plats för Gud.
(D) Han har ständig framgång
        på sina vägar,
    dina domar går högt
        över hans blick,
    han fnyser åt alla sina fiender.
Han säger i sitt hjärta:
    "Jag vacklar inte,
        mig drabbar aldrig
            någon olycka."
(E) Hans mun är full av förbannelse,
        svek och förtryck,
    under hans tunga
        finns ondska och olycka.

Han ligger på lur vid gårdarna,
    han vill döda den oskyldige i smyg,
        hans ögon spanar
            efter den olycklige.
(F) Han lurar dold
        som ett lejon i sitt snår,
    han lurar för att gripa den svage,
        han griper den svage
            och drar in honom i sitt nät.
10 (G) Han hukar sig ner, han ligger på lur,
        och de olyckliga faller i hans klor.
11 (H) Han säger i sitt hjärta:
    "Gud glömmer,
        han har dolt sitt ansikte,
            han ser det aldrig."

12 Res dig, Herre!
    Gud, lyft din hand,
        glöm inte de svaga!
13 (I) Varför får den gudlöse förakta Gud
    och säga i sitt hjärta
        att du inte ställer till svars?
14 (J) Du ser det,
    du ser olycka och sorg
        för att ta det i din hand.
    Den olycklige lämnar sig åt dig,
        du är den faderlöses hjälpare.
15 (K) Bryt den ondes och gudlöses arm,
    gör upp med hans gudlöshet
        tills du inte ser den mer!

16 (L) Herren är kung
        i evigheters evighet,
    hedningar försvinner
        ur hans land.
17 Du hör de förtrycktas längtan,
        Herre,
    du styrker deras hjärtan,
        du vänder ditt öra till dem
18 (M) för att ge den faderlöse
        och förtryckte rätt.
    Människor komna av jord
        ska aldrig mer sprida skräck.

Footnotes

  1. 10:2 plågar   Annan översättning: "jagar".
  2. 10:4 Annan översättning: "I sitt högmod (säger) han: Gud straffar inte, det finns ingen Gud – så är alla hans tankar."

Bible Gateway Sponsors