FÖRSTA BOKEN

Psalm 1

De rättfärdigas lycka

Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd
och inte går på syndares väg
    eller sitter bland bespottare
utan har sin glädje i Herrens undervisning[a]
och begrundar hans ord dag och natt.
Han är som ett träd,
    planterat vid vattenbäckar,
vilket bär sin frukt i rätt tid
    och vars blad inte vissnar.
Allt vad han gör lyckas väl.

Så är det inte med de ogudaktiga,
    de är som agnar som vinden för bort.
Därför skall de ogudaktiga ej bestå i domen,
ej syndarna i de rättfärdigas församling.
Ty Herren känner de rättfärdigas väg,
men de ogudaktigas väg leder till fördärvet.

Footnotes

  1. Psaltaren 1:2 undervisning Det hebreiska ordet "tora" ("lära", "undervisning") betyder allt det som Gud lär och undervisar om i sitt ord.