Add parallel Print Page Options

Första boken

(1—41)

Den rättfärdiges lyckliga liv i kontrast till den gudlöses

Lycklig är den som inte följer de ogudaktigas råd,
    inte vandrar på syndares väg
        eller sitter bland hädare.
Han gläder sig i stället över Herrens lag
    och reciterar den dag och natt.
Han är som ett träd
    som växer vid flodstranden,
som bär sin frukt i rätt tid
    och vars löv aldrig vissnar.
    Han lyckas med allt han gör.

Men så är det inte med de gudlösa.
    De skingras som agnar för vinden.
Därför kan de gudlösa inte bestå på domens dag,
    ej heller syndarna bland de rättfärdiga.

För Herren vakar över de rättfärdigas väg,
    men de gudlösas väg tar slut.